Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

anko25
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
anko25
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakysz akysz
anko25
3811 673d 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaFlowialiusz Flowialiusz
anko25
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anko25
2903 c1dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaune-raconteuse une-raconteuse
anko25
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaune-raconteuse une-raconteuse
anko25
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaakysz akysz
anko25
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaspontaneous spontaneous
anko25
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viamaardhund maardhund
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
anko25
4011 b9b2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anko25
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura, Opowiadania
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
anko25
3989 d150 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anko25
2978 b980
Reposted fromrof rof viaakysz akysz
8068 2558 500
Reposted fromturquoise turquoise viaakysz akysz
anko25
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
anko25
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaakysz akysz
anko25
2631 6e54 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawasnae wasnae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl