Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

anko25
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vianoticeable noticeable
anko25
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vianoticeable noticeable
anko25
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vianoticeable noticeable
anko25
4113 6265
Reposted fromonlyman onlyman viakropq kropq
anko25
9478 fee7 500
Reposted fromLubieWarzywa LubieWarzywa viakropq kropq
anko25
anko25
anko25
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viakropq kropq
anko25
anko25

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viawosq wosq

August 25 2018

anko25
7154 5882 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaem82 em82

July 18 2018

anko25
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, skóry przypływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu- tęsknotą.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommessinhead messinhead
anko25
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka viapmbw pmbw
anko25
anko25
anko25
anko25
Potrzebuję z tobą chwil zwykłych, które i tak będą niezwykłe po chwili z tobą 
— Maciej Wierszycki
Reposted frommessinhead messinhead viafemme-fatal femme-fatal
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaszarakoszula szarakoszula
anko25
8543 dd6f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl