Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

anko25
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
anko25

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viadesperateee desperateee
anko25
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viadesperateee desperateee
anko25
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadesperateee desperateee
anko25
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaLazhward Lazhward
anko25
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaLazhward Lazhward
anko25
9640 8b85 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
anko25
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

October 26 2018

anko25
anko25
anko25
anko25
anko25
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
anko25
1622 2e48
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
anko25

Bycie mężczyzną nie zobowiązuje do ukrywania łez i uczuć. Do bycia niezniszczalną skałą, która zawsze musi stać na baczność i udawać, że jest okej, że nic jej nie rusza.

Czuj się spokojnie i bezpiecznie rozsypując się w moich ramionach. 

Poskładam Cię, obiecuję.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
anko25
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter via12czerwca 12czerwca

September 30 2018

8287 df4d 500

shesmydulcinea:

Arkhip Ivanovich Kuindzhi, Waves

Reposted fromamberwaves amberwaves vialemkove lemkove
anko25
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
anko25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl