Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

anko25
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 vialottibluebell lottibluebell
anko25
1983 c4a6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise vialottibluebell lottibluebell

July 13 2018

anko25
anko25
6708 bc39
Reposted fromzungud zungud
anko25
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
anko25
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt vianiezwyykla niezwyykla
anko25
7066 7c86
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
anko25
3557 0f01
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
anko25
3515 cbbd
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
anko25
8117 7f1d
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
anko25
0025 46b4
Reposted fromRowena Rowena viapannakies pannakies
anko25
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakatisz katisz
anko25
1131 7c17
Reposted fromolaosa olaosa viaantibia antibia
anko25
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakatisz katisz
anko25
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3
anko25
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16
anko25
3429 c548 500
Tags: atticus
Reposted byoutofmyheadMonia94nieobecnosclottibluebell12czerwcaasylopathOkruszekelineladepresjadum-spiro-sperodramat
anko25
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl